Zápis prvákov

OZNAM

  • Na zápis s dieťaťom prídu obaja rodičia.
  • Ak nemôžu prísť obaja rodičia, priniesť splnomocnenie (možné vytlačiť z našej webovej stránky) alebo čestné prehlásenie – súhlas druhého rodiča na vykonanie zápisu.
  • Ak je dieťa zverené do výchovy jednému z rodičov, priniesť kópiu súdneho rozhodnutia.


ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

Zápis do 1 ročníka

Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce

Vás pozýva na ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
školského roku 2017/2018, ktorý bude prebiehať v priestoroch školy:
7. apríla 2017 od 15:00 do 18:00 hodiny
8. apríla 2017 od 08:00 do 12:00 hodiny

Podľa platnej legislatívy sa zápisu s dieťaťom zúčastňuje zákonný zástupca.

Pri zápise je potrebné predložiť:
- občiansky preukaz zákonného zástupcu,
- rodný list dieťaťa,
- v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
- ak malo dieťa odklad školskej dochádzky doklad o odklade z minulého roku.

Už teraz sa na Vás, milé deti, všetci tešíme.
Milým prekvapením budú zvieratká zo Safari, ktoré Vás budú sprevádzať počas zápisu.

Vložené: 28.02.2017

 

 

Archív:

Šk. rok 2016/2017

Šk. rok 2015/2016

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis