Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Rusovce

Aktivity školy v školskom roku 2011/2012:

 

Postavme naše mesto na nohy

Tak ako po minulé roky sa aj tento rok naša ZŠ s MŠ zapojila do projektu Nadácie PONTIS - Naše Mesto, ktorý je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe. Tento rok sa konal 15. a 16. júna v rôznych slovenských mestách. Umožnil tak komunikovať myšlienku dobrovoľnej pomoci komunite a zapojenie zamestnancov a dobrovoľníkov v celej krajine. V našich priestoroch pracovalo 68 dobrovoľníkov z firiem:
Johnson Controls Štúrova, Bratislava - 4 dobrovoľníci
IBM - 20 dobrovoľníkov
Pfizer Luxemburg Sarl, o.z. - 14 dobrovoľníkov
Hewlett - Packard Slovakia - 30 dobrovoľníkov

 

Výsledkom práce firemných dobrovoľníkov je krajšie a bezpečnejšie prostredie pre deti v škole a materskej škole. Za čo im patrí veľké ďakujeme.

Slávnostná akadémia v SĽUK-u

31. máj sa aj v tomto roku niesol v znamení slávnostnej akadémie. Je to sviatok, kedy krásnym kultúrnym programom naše deti a žiaci potešili všetkých, tých na ktorých im veľmi záleží. Zaslúžia si, aby im patril jeden deň v roku a všetkým pripomenul, aká je veľká ich láska ku svojim ratolestiam. . . . pokračovať . . .


"Maľujeme s farbami zeme"

Naši žiaci sa zapojili pod vedením pani učiteľky Gabriely Hudecovej a pani Zuzany Eretovej do kreatívnej súťaže "Maľujeme s farbami zeme", ktorá sa organizuje v rámci cezhraničného projektu Európskej únie SONDAR (Soil Strategy Network in the Danube Region) a zapájajú sa do nej deti a mládež zo Slovenska, Maďarska a Rakúska.
Hlavným zámerom tejto aktivity je prebudiť v mladej generácii záujem o pôdu ako integrálnu zložku životného prostredia, ktorú je potrebné chrániť.
Zapojením sa našej školy do súťaže sme podporili zámer tejto akcie a tak sme tiež prispeli k zlepšovaniu povedomia mladej generácie o potrebe chrániť pôdu.

Farby Zeme 01
Kolobeh
ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava Rusovce
Katarína Achbergerová, Lenka Geblová, Patrícia Dibúzová,
Erika Mekotová, Laura Gáliková
Pod vedením Mgr. Gabriely Hudecovej

Farby Zeme 02
Matka Pôda
ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava Rusovce
Ľudmila Pjeczková, Laura Gáliková, Terézia Bíziková,
Kristína Morská, Kristína Halásová
Pod vedením p. Mgr. Zuzany Eretovej

Ďakujeme za aktívnu účasť na podujatí projektu SONDAR – Maľujeme farbami zeme. Uvádzame Vám link na web stránku kde sú umiestnené na virtuálnu prehliadku výtvarné diela, ktoré namaľovali slovenské, rakúske a maďarské deti v rámci daného podujatia. Zároveň Vás pozývame, aby ste sa zapojili do online hlasovania. Obrazy a bližšie pokyny ako hlasovať nájdete na web stránke: http://www.sondar.eu/

Táto stránka je v slovenčine, nemčine a maďarčine.


  ucenie

15. 2. Zážitkové učenie v maskách

 


  festivalvodz

Festival vody – opäť úspech našich žiakov

Naši žiaci sa aj tento rok v rámci projektu Modrá škola zapojili do súťaže Festival vody. Spolu s p.u.Veronikou Komorowskou vymysleli a zrealizovali chemické pokusy dokazujúce tvrdosť vody, napísali takmer „doktorantskú“ prácu a potom s p.u. O.Horváthovou všetko dokončili do projektovej verzie. Svoju prácu žiaci tvrdo obhajovali na súťaži pred 15 rozhodcami takmer od rána do večera.

Nemali to ľahké, veď obhajovali vlaňajšie prvenstvo. V silnej konkurencii 37 družstiev z celého Bratislavského kraja družstvo našich ôsmakov obsadilo nádherné druhé miesto. Uznanie a vďaka patrí týmto žiakom - Daniele Farkašovskej, , Pavlovi Vavrinovi , Petrovi Csiscayimu a Dávidovi Kovácsovi.


  imatrikulacia

Predvianočná cukráreň sa opäť vydarila

15. decembra 2011 o 16.h sa už tradične ako každý rok otvorila naša „Predvianočná cukráreň“ v priestoroch ZŠ a dýchla na nás vianočnú atmosféru.
Mamičky, ockovia, babičky, dedkovia, tety a ujovia, no proste všetci dospeláci rýchlo zaplnili prízemie s príjemnou vianočnou výzdobou.

Zimu nám pripomínal snehuliak, ktorý mal pod kontrolou všetky aktivity počas decembra.

Otvoriť celý článok . . . (PDF súbor. Veľkosť 1,3 MB)


  imatrikulacia

Mikulášske čítanie rozprávok

6.12. sme vyučovanie začali trošku netradične. Ako hlavného hosťa sme privítali Mikuláša, ktorý nám miesto sladkostí priniesol niečo, čo potešilo najmä naše ušká v podobe rozprávkových príbehov. Hosťa sme usadili pekne pri stromčeku. Počas čítania sme sa preniesli do zázračnej písmenkovej krajiny a aspoň na chvíľu sme celkom zabudli na to, že sme v škole.

 

Škoda, že Mikuláš bol u nás na návšteve len tak krátko. Pobral sa ešte navštíviť deti v našej materskej škole. Srdečne sme sa mu poďakovali a rozlúčili so slovami: „ Čakáme Ťa aj o rok.....“

 

  imatrikulacia

MIKULÁŠSKE DERBY

02.12.2011 sa uskutočnil už tradičný futbalový turnaj medzi futbalovými družstvami reprezentujúcimi ZŠ s MŠ Jarovce a ZŠ s MŠ Rusovce. Počas celého dopoludnia urputne hájili farby družstiev hráči z uvedených škôl. O občerstvenie hráčov sa postaralo Združenie rodičov z Rusoviec a o mikulášske balíčky zas Združenie rodičov z Jaroviec.

Tento rok sa víťazom turnaja stali hráči zo školy v Rusovciach, ktorí vyhrali na zápasy 2 : 1. Pohár turnaja teda zostáva po celý rok v škole v Rusovciach a cena fair play poputovala do školy v Jarovciach.

Srdečne gratulujeme !

Pre úplnosť uvádzame výsledky všetkých zápasov:
ročníky IV. a V. --- 5:1 (vyhrali Rusovce)
ročníky VI. a VII. --- 9:4 (vyhrali Rusovce)
ročníky VIII. a IX. --- 2:3 (vyhrali Jarovce)
Najlepším strelcom turnaja sa stal Ján Brunner zo VII.A triedy – dal 8 gólov


  imatrikulacia

Integrované športové hry v stolnom tenise

GERULATA CUP 2011

Už po 12-ty krát v dňoch 10. - 11. novembra 2011 sme privítali na pôde telocvične Základnej školy v Rusovciach športovcov z rôznych škôl a DSS v Bratislave, Rajke na integrovaných športových hrách v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2011. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ v Rusovciach.

Tohtoročné športové hry sa konali pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika a starostu MČ Bratislava – Rusovce Dušana Antoša. Na ceny pre víťazov prispel Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, . . . .

Otvoriť celý článok . . . (PDF súbor. Veľkosť 0,2 MB)


  imatrikulacia

Imatrikulácia prváčikov

Netradičný školský deň zažili 3. novembra naši prváci. V tento deň sa totiž konala imatrikulácia, počas ktorej pani riaditeľka Mgr. Marta Bičanová spolu so žiakmi 9. ročníka slávnostne pasovala najmenších školákov za žiakov našej školy. Ako vidno na našej fotografii, najväčšiu radosť z toho mali samotní prváčikovia – veď opäť postúpili o krôčik vpred...

Otvoriť celý článok . . . (PDF súbor. Veľkosť 0,2 MB)


  Nezabudnuteľné

Nezabudnuteľné chvíle

Prekvapenie pre starých rodičov

V stredu 19. októbra 2011, bol zvláštny deň. Všetci sme sa veľmi tešili na popoludnie, pretože sme pre našich starých rodičov pripravili prekvapenie.

Otvoriť celý článok . . . (PDF súbor. Veľkosť 0,8 MB)


  Kinderiada

Ani my sme nechýbali

KINDERIÁDA

18. októbra sa aj naši „reprezentanti„ v športovej hale ELÁN zúčastnili Kinderiády. Svoje sily si zmerali na atletických pretekoch družstiev skladajúcich sa zo 4 dievčat a 4 chlapcov.

Každý ročník (2. - 5. triedy ZŠ) reprezentuje jedno dievča a jeden chlapec. Atletické disciplíny vychádzajú z osnov pre základné školy. Aj touto formou žiakom bola ponúknutá možnosť zoznámiť sa s atletikou, ochutnať atmosféru skutočných pretekov a férového súťaženia.
Zábavnou formou sa deti zúčastnili atletických disciplín, ktoré vychádzali z prirodzených pohybov človeka a stali sa základom všetkých ostatných športov.

beh na 60 m všetci účastníci, podľa ročníkov
skok ďaleký z miesta 2. ročník ZŠ
hod plnou loptou 1 kg 3. ročník ZŠ
hod kriketovou loptou 4. ročník ZŠ
skok ďaleký s rozbehom 5. ročník ZŠ
štafeta 4 x 60 m 4 vybraní zástupcovia z družstva

  EKO

Prírodovedné predmety – netradične.

Interaktívna výstava Energia 3. tisícročia

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, inicioval a podporil vznik novej interaktívnej putovnej výstavy o energii nazvanej „Energia 3. tisícročia.“ Autorsky výstavu pripravila Živica – Centrum environmentálnej a etickej výchovy.

Žiaci našej školy - nižšieho sekundárneho vzdelávania sa zúčastnili výstavy, ktorá netradičnou formou predstavuje problematiku energie. Všetci sa mohli interaktívnym spôsobom pomocou exponátov, pokusov a praktických ukážok oboznámiť s aktuálnymi témami, ako napríklad: aké zdroje energie existujú, aký je ich vplyv na životné prostredie, ako môžeme energiu šetriť a podobne.


  medved2 medved1 medved3

Medvedí sen

Zneužívanie moci – Celosvetový problém

Stretli ste sa niekedy so šikanou? K takémuto zneužívaniu moci môže dochádzať aj v škole, v práci, ale aj doma. Aj žiaci II. – IX. ročníka sa zúčastnili kultúrno – vzdelávacieho programu vizuálnych kontrastov a hudby, aby si pútavým poučením odpovedali na rôzne otázky, hádanky a znázornenia, ktoré im pomohli lepšie pochopiť zmysel – teda nezmysel šikanovania.


  Jeseň

Dary a plody jesene

Výstava spojená s prezentáciou prác žiakov

Od 10. októbra do 14. októbra si žiaci jednotlivých tried, ako už každoročne býva zvykom, vytvorili výstavu darov a plodov jesene. Fantázii sa medze nekládli a tak aj triedy si pripravili pre svojich "pozvaných hostí" nielen krásnu výstavu, ale aj zaujímavú prezentáciu spojenú s ochutnávkou, čítaním rozprávok či tvorivou dielňou. 

 


  BS1 BS2 BS3

Beh solidarity

06. októbra 2011

Týmto behom žiaci našej školy, spolu so svojimi učiteľmi a rodičmi, vyjadrili úctu k priateľstvu, vzájomnej pomoci a zdraviu. Beh solidarity je na našej škole dlhoročnou tradíciou a je venovaný Dňu holokaustu a Medzinárodnému dňu mieru. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto behu v lesoparku Rusoviec zúčastnili a tak vyjadrili svoj postoj.

 


  Tekvica

„Plody, dary jesene“

Výstava: 10.10. – 14.10. 2011

Výstava, na ktorej sa výtvarnými kreáciami z jesenných plodov každoročne prezentujú Žiaci z jednotlivých tried. Uskutoční sa od 10.10. – 14.10. 2011 v priestoroch našej školy.

Tešíme sa na Vašu návštevu
Vaše deti


 

 

KALENDÁR:

Klasifikačná porada:
24.1.2017 (utorok)
21.6.2017 (streda)

Pedagogická rada:
20.9.2016 (utorok)

Pedagogická rada:
23.11.2016 (streda)
26.4.2017 (streda)

Triedne aktívy:
12.9.2016 - 1. stupeň (pondelok) + plenárna schôdza o 17.00h
13.9.2016 - 2.stupeň (utorok) + plenárna schôdza o 17.00 h
9.11.2016 (streda) o 17.00h
11.1.2017 (streda) o 17.00h
19.4.2017 (streda) o 17.00h
7.6.2017 (streda) o 17.00h

Triedni dôverníci:
9.11.2016 (streda) o 16.00h
11.1.2017 (streda) o 16.00h
19.4.2017 (streda) o 16.00h
7.6.2017 (streda) o 16.00h


Školský spoj č. 18:

- Vyjadrenie DP BA

- Trasa školského autobusuKrúžky


Prázdniny v šk. roku 2016/2017:

jesenné:
28.okt. - 31.okt. 2016

vianočné:
23.dec. 2016 - 5.jan. 2017

polročné:
3.feb. 2017 (piatok)

jarné:
20.feb. 2017 - 24.feb. 2017

veľkonočné:
13.apr. 2017 - 18.apr. 2017

letné:
3.júl - 31.aug. 2017

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania:

PDF dokument


Harmonogram vyučovania:

1.vyuč. hodina: 8.00 - 8.45
2.vyuč. hodina: 8.50 - 9.35
3.vyuč. hodina: 9.45 - 10.30
4.vyuč. hodina: 10.50 - 11.35
5.vyuč. hodina: 11.40 - 12.25
6.vyuč. hodina: 12.30 - 13.15
7.vyuč. hodina: 13.45 - 14.30
8.vyuč. hodina: 14.35 - 15.20


ZbieramBaterky.sk
www.zbierambaterky.sk


Kino SLUK


OLOmpiáda
www.olompiada.sk


"Podpora kritického myslenia"

projekt "Škola, ktorej to myslí"
po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Náklady programu z prevažnej časti hradí Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančného príspevku spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

SKOLA


"Pozitívna energia pre šport"

Realizácia projektu na našej ZŠ
Spolufinancovaný z Nadácie fondu Západoslovenskej energetiky a Nadácie Pontis
E-ON

 PONTIS

MODRÁ ŠKOLA

MODRA SKOLA
http://www.modraskola.sk/


Projekt Jarmok remesiel

Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
 

 

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis