Tanec v duši

Dňa 10.05.2017 sa dievčatá D.Ďorďová, A. Červenková,G. Kleinová, L.Kristová , P.Recká , A.Vaškorová a A. Žáčková z ŠKD zapojili do projektu petržalských ZŠ „ Tanec v duši“.

Pod vedením p. vychovávateliek G.Šemšejovej a K.Karácsonyiovej a šikovných žiačok 8. ročníka E.Mekotovej a D. Stejskalovej predviedli svoje pohybové nadanie a lásku k tancu.

Za skvelé vystúpenie získali pohár a sladkú odmenu.

Vložené: 15.05.2017

Tanec v duši 1 Tanec v duši 2 Tanec v duši 3 Tanec v duši 4 Tanec v duši 5 Tanec v duši 6

Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo)

Po absolvovaní školského kola sa žiaci dňa 22.3.2017 zúčastnili obvodného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala na ZŠ Gessayovej v Bratislave. Zo zúčastnených žiakov sa úspešne umiestil Marko Krčmár (1. miesto - poézia), ktorý ďalej postupuje na krajské kolo a Matúš Mekota (2. miesto - próza). Víťazom gratulujeme, pochvala samozrejme patrí aj všetkým zúčastneným žiakom!

Vložené: 27.03.2017

Hviezdoslavov Kubín (školské kolo)

Dňa 6.3. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslav Kubín. Súťažilo sa v troch kategóriách.

Prvú kategóriu tvoril 1.-4. ročník, druhú kategóriu 5.-6.ročník, tretiu kategóriu 7.-9. ročník.

V prvej kategórii súťažilo 14 detí. Prvé miesto v tejto kategórii v prednese prózy vyhrali Kotláriková, Hlasná. V prednese poézie prvé miesto Jesenická.

V druhej kategórii v prednese prózy Mekota, v prednese poézie Revayová.

V druhej a tretej kategórií súťažilo 15 detí. V prednese prózy prvé miesto Hudecová, v prednese poézie prvé miesto Krnčák.

Žiaci boli pekne pripravení, mali zaujímavé texty.

Víťazom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým rodičom i pedagógom pri príprave tejto súťaže.

Vložené: 24.03.2017

PYTAGORIÁDA - tento rok sa začal 38. ročník matematickej súťaže.

Aj žiaci našej školy sa zapojili do školského kola (7.12. - 8.12.2016), aby bojovali o postup do obvodného kola. sa v 6 kategóriách a celkovo sa súťaže zúčastnilo 40 žiakov z 3. až 8. ročníka. Na vyriešenie 15 úloh mali iba 60 minút, a aby boli na listine úspešných riešiteľov, bolo potrebné získať minimálne 10 bodov za správne vyriešené úlohy a navyše sa mohli body pripísať aj za ušetrený čas.

Tento rok sa to podarilo 5 žiakom a sú teda pozvaní do vyššieho kola, ktoré sa bude konať v marci 2017.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za nasadenie pri riešení náročných úloh a úspešným riešiteľom touto cestou srdečne blahoželáme k postupu.

5. ročník - Štefan Kotlárik a Marko Markovič
6. ročník - Daniel Kubica a Katarína Póňová
8. ročník - Jessica Olivia Kleinová

Vložené: 20.12.2016

 

 

Archív:

Šk. rok 2016/2017

Šk. rok 2015/2016

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis