Školská jedáleň

O Z N A M

Vážení rodičia

oznamujeme Vám, že v dňoch 13. 04. – 18. 04. 2017
počas vežkonočných prázdnin nebude v prevádzke

Základná škola, Materská škola, Školský klub detí a Školská kuchyňa s jedálňou

ZŠ s MŠ Vývojová 228 v Bratislave – Rusovciach.

Začiatok prevádzky po prázdninách je 19. 04. 2017 (streda).

Mgr. Rastislav Kunst
riaditež ZŠ s MŠ

Vložené: 05.04.2017

Vedúca jedálne: Anna Anger
e-mail: jedalen@zsrusovce.sk

Čas vydávania obedov: 11:30 - 14:00

Odhlásenie zo stravy: denne do 8:00 osobne, alebo telefonicky na t.č.: 02/62859 107

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2008 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školách a školských zariadeniach v zriaďovatežskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.09.2011


Dôležité informácie pre stravníkov


O Z N A M

Platbu za stravné lístky je potrebné uhradi do 25. dňa v mesiaci.

V prípade neuskutočnenia úhrady nebude v nasledujúcom mesiaci stravníkom poskytnutá strava.


U P O Z O R N E N I E

Stravníci sa odhlasujú zo stravy telefonicky na tel. čísle: 02/62859107 do 08.00 hod., alebo osobne u vedúcej školskej jedálne.

Nepoužité stravné lístky je potrebné z odhlásených dní vráti.


Jedálny lístok:

Aktuálny jednálny lístok (otvorí sa nové okno) . . .

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis

?>