Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Rusovce

Novozvolení členovia rady školy pri Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

Funkčné obdobie členov rady školy začína dňom 11. 10. 2016:

 • Mgr. Lucia Schusterová - členka RŠ (za rodičov ZŠ) - predsedkyňa rady školy
 • Mgr. Ida Nosková - členka RŠ (za pedagogických zamestnancov ZŠ)
 • Monika Bobková - členka RŠ (za pedagogických zamestnancov MŠ)
 • Ing. Juraj Urban - člen RŠ (za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ)
 • JUDr. Miroslav Repka - člen RŠ (za rodičov MŠ)
 • Zuzana Vámošová Miščíková - členka RŠ (za rodičov ZŠ)
 • Mgr. Miroslava Vaceková - členka RŠ (za rodičov ZŠ)
 • Mária Brozsová - členka RŠ (za zriaďovateža)
 • Mgr. Veronika Vandrašeková - členka RŠ (za zriaďovateža)
 • Radovan Jenčík - člen RŠ (za zriaďovateža)
 • František Lošonský - člen RŠ (za zriaďovateža)

Pre prijímanie podnetov a komunikáciu s radou školy používame adresu: radaskoly@zsrusovce.sk

 


 

 

Rada školy:

Úvod

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

VOLEBNÝ PORIADOK

Členovia Rady školy

Plán zasadnutí


Plán zasadnutí:

4. apríl 2017

6. jún 2017


Zápisnica zo zasadania RŠ:

- zo dňa 01.02.2017

- zo dňa 21.11.2016


Správa o činnosti RŠ:

- za školský rok 2014/2015

- za školský rok 2013/2014

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis