Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Rusovce

Krúžky ZŠ s MŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov

Stolnotenisový (5. – 9. roč.)pondelok14.00 hod – 15.00 hod
Šachový krúžok (1. – 4.roč.) utorok 14.00 hod – 15.00 hod
Angličtina hrou - práca s hlinou (4. – 9. roč.) štvrtok 14.30 hod – 15.30 hod
Žiacky parlament štvrtok 13.45 hod – 14.45 hod
Šikovné ruky štvrtok 14.00 hod – 15.00 hod
(popl. 3 € / mes. na materiál)
Hokejbal (1. – 4. roč.) utorok 14.00 hod – 15.00 hod
Hokejbal (5. – 9. roč.) piatok 13.45 hod – 14.45 hod
Atletický krúžok (1. - 4.roč.) piatok 14.45 hod - 15.45 hod
Pohybová príprava (4. roč.) štvrtok 13.45 hod – 14.45 hod
Počítačový krúžok pondelok 14.00 hod – 15.00 hod
Príprava na Testovanie 9 (9.roč.) utorok 14.00 hod - 15.00 hod
Konverzácia v NEJ (5. - 9.roč. - platené, 22 hodín; 6,80 €/h)
utorok 14.00 hod - 14.45 hod
štvrtok 14.00 hod - 14.45 hod
Tanečný krúžokstreda 14.00 hod – 15.00 hod

Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratislava - Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava – Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

Škola ponúka prácu logopéda s deťmi

Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, - Elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

BENITIM - zážitkové kurzy pre deti

 

 

 

KALENDÁR:

Klasifikačná porada:
24.1.2017 (utorok)
21.6.2017 (streda)

Pedagogická rada:
20.9.2016 (utorok)

Pedagogická rada:
23.11.2016 (streda)
26.4.2017 (streda)

Triedne aktívy:
12.9.2016 - 1. stupeň (pondelok) + plenárna schôdza o 17.00h
13.9.2016 - 2.stupeň (utorok) + plenárna schôdza o 17.00 h
9.11.2016 (streda) o 17.00h
11.1.2017 (streda) o 17.00h
19.4.2017 (streda) o 17.00h
7.6.2017 (streda) o 17.00h

Triedni dôverníci:
9.11.2016 (streda) o 16.00h
11.1.2017 (streda) o 16.00h
19.4.2017 (streda) o 16.00h
7.6.2017 (streda) o 16.00h


Školský spoj č. 18:

- Vyjadrenie DP BA

- Trasa školského autobusuKrúžky


Prázdniny v šk. roku 2016/2017:

jesenné:
28.okt. - 31.okt. 2016

vianočné:
23.dec. 2016 - 5.jan. 2017

polročné:
3.feb. 2017 (piatok)

jarné:
20.feb. 2017 - 24.feb. 2017

veľkonočné:
13.apr. 2017 - 18.apr. 2017

letné:
3.júl - 31.aug. 2017

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania:

PDF dokument


Harmonogram vyučovania:

1.vyuč. hodina: 8.00 - 8.45
2.vyuč. hodina: 8.50 - 9.35
3.vyuč. hodina: 9.45 - 10.30
4.vyuč. hodina: 10.50 - 11.35
5.vyuč. hodina: 11.40 - 12.25
6.vyuč. hodina: 12.30 - 13.15
7.vyuč. hodina: 13.45 - 14.30
8.vyuč. hodina: 14.35 - 15.20


ZbieramBaterky.sk
www.zbierambaterky.sk


Kino SLUK


OLOmpiáda
www.olompiada.sk


"Podpora kritického myslenia"

projekt "Škola, ktorej to myslí"
po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Náklady programu z prevažnej časti hradí Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančného príspevku spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

SKOLA


"Pozitívna energia pre šport"

Realizácia projektu na našej ZŠ
Spolufinancovaný z Nadácie fondu Západoslovenskej energetiky a Nadácie Pontis
E-ON

 PONTIS

MODRÁ ŠKOLA

MODRA SKOLA
http://www.modraskola.sk/


Projekt Jarmok remesiel

Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
 

 

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis