Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Rusovce

Dokumenty:

Vnútorný poriadok ŠKD

[Tu otvoriť súbor - veľkosť PDF súboru 0.2 MB]
Zverejnené dňa 19.10.2016


Vnútorný školský poriadok

[Tu otvoriť súbor - veľkosť PDF súboru 0.6 MB]
Zverejnené dňa 19.10.2016


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za školský rok 2014/2015

[Tu otvoriť súbor - veľkosť PDF súboru 1,8 MB]
Zverejnené dňa 23.11.2015


Školský vzdelávací program

[Tu otvoriť súbor - veľkosť PDF súboru 4,5 MB]
Zverejnené dňa 31.08.2015


Prihláška na obedy do školskej jedálne

[Tu otvoriť súbor - veľkosť PDF súboru 0,1 MB]
Zverejnené dňa 10.06.2015


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za školský rok 2013/2014

[Tu otvoriť súbor - veľkosť PDF súboru 0,5 MB]
Zverejnené dňa 06.11.2014


ŠTATÚT RADY ŠKOLY

[Tu otvoriť súbor - veľkosť PDF súboru 0,4 MB]
Zverejnené dňa 19.06.2014


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za školský rok 2012/2013

[Tu otvoriť súbor - veľkosť PDF súboru 0,4 MB]
Zverejnené dňa 19.11.2013


Správa o hospodárení za rok 2012

[Tu otvoriť súbor - veľkosť PDF súboru 0,4 MB]
Zverejnené dňa 19.11.2013


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za školský rok 2011/2012

[veľkosť PDF súboru 0,4 MB]


Školský vzdelávací program

[veľkosť súboru 1,4 MB]


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za školský rok 2010/2011

[veľkosť PDF súboru 0,3 MB]


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za školský rok 2009/2010 [veľkosť súboru 1,4 MB]


Organizačný poriadok [veľkosť súboru 521 kB]


Školský vzdelávací program [veľkosť súboru 3,5 MB]

 

 

 

KALENDÁR:

Klasifikačná porada:
24.1.2017 (utorok)
21.6.2017 (streda)

Pedagogická rada:
20.9.2016 (utorok)

Pedagogická rada:
23.11.2016 (streda)
26.4.2017 (streda)

Triedne aktívy:
12.9.2016 - 1. stupeň (pondelok) + plenárna schôdza o 17.00h
13.9.2016 - 2.stupeň (utorok) + plenárna schôdza o 17.00 h
9.11.2016 (streda) o 17.00h
11.1.2017 (streda) o 17.00h
19.4.2017 (streda) o 17.00h
7.6.2017 (streda) o 17.00h

Triedni dôverníci:
9.11.2016 (streda) o 16.00h
11.1.2017 (streda) o 16.00h
19.4.2017 (streda) o 16.00h
7.6.2017 (streda) o 16.00h


Školský spoj č. 18:

- Vyjadrenie DP BA

- Trasa školského autobusuKrúžky


Prázdniny v šk. roku 2016/2017:

jesenné:
28.okt. - 31.okt. 2016

vianočné:
23.dec. 2016 - 5.jan. 2017

polročné:
3.feb. 2017 (piatok)

jarné:
20.feb. 2017 - 24.feb. 2017

veľkonočné:
13.apr. 2017 - 18.apr. 2017

letné:
3.júl - 31.aug. 2017

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania:

PDF dokument


Harmonogram vyučovania:

1.vyuč. hodina: 8.00 - 8.45
2.vyuč. hodina: 8.50 - 9.35
3.vyuč. hodina: 9.45 - 10.30
4.vyuč. hodina: 10.50 - 11.35
5.vyuč. hodina: 11.40 - 12.25
6.vyuč. hodina: 12.30 - 13.15
7.vyuč. hodina: 13.45 - 14.30
8.vyuč. hodina: 14.35 - 15.20


ZbieramBaterky.sk
www.zbierambaterky.sk


Kino SLUK


OLOmpiáda
www.olompiada.sk


"Podpora kritického myslenia"

projekt "Škola, ktorej to myslí"
po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Náklady programu z prevažnej časti hradí Stredoeurópska nadácia (CEF) vďaka finančného príspevku spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

SKOLA


"Pozitívna energia pre šport"

Realizácia projektu na našej ZŠ
Spolufinancovaný z Nadácie fondu Západoslovenskej energetiky a Nadácie Pontis
E-ON

 PONTIS

MODRÁ ŠKOLA

MODRA SKOLA
http://www.modraskola.sk/


Projekt Jarmok remesiel

Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR
 

 

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis