Mladý záchranár

Dňa 10.5 sa ziaci 8 ročníka zúčastnili súťaže mladý záchranár kde si vyskúšali rôzne disciplíny v ktorých museli reagovať na rôzne kritické situácie ako napríklad streľba zo vzduchovky , nasadenie plynovej masky , vyber evakuačnej batožiny , ošetrenie zranení , orientácia v priestore ...

Vložené: 22.05.2017

Mladý záchranár 1 Mladý záchranár 2 Mladý záchranár 3 Mladý záchranár 4 Mladý záchranár 5 Mladý záchranár 6 Mladý záchranár 7 Mladý záchranár 8 Mladý záchranár 9

OZNAM

Dňa 28.3.2017 (utorok) bude prevádzka ŠKD a materskej školy do 15.30h

Ďakujeme, že si deti vyzdvihnete do 15.30h

Vložené: 22.03.2017

V rámci Rady školy sme dostali ponuku na riešenie situácie, čerpaním 2 % daní pre MŠ aj pre ZŠ v tomto roku z dvoch občianskych združení. Prostriedky z 2 % daní sú veľmi významnou položkou príjmov do rozvoja školy. Na základe spolupráce a dohody ZŠ s MŠ Rusovce s občianskym združením Rusovčan, IČO 42258499, Pohraničníkov 60, 851 10 Bratislava – Rusovce, Je možné poskytnúť 2% z Vašich daní v prospech tohto združenia a prispieť tak na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole, Vývojova 228, Vratislava – Rusovce.

VYHLÁSENIE

OZNAM

Vážení rodičia,

v stredu 11.1.2017 o 17.00h budú triedne aktívy pre 1. aj 2.stupeň ZŠ.

Žiaci 8.ročníka budú mať triedny aktív v náhradnom termíne, informácia o termíne príde rodičom cez EŽK.

Vložené: 09.01.2017

Vianočné tvorivé dielne - naši školáci, rodičia a pedagógovia

Vianoce - najkrajšie sviatky v roku. Tak ako tu máme zvykom, práve vďaka blížiacim sa Vianociam sme si aj tento rok pripravili prekrásny adventný podvečer .

V piatok - 9. 12. 2016 si v našej škole rodičia spolu so svojimi deťmi mohli užiť podvečer plný zábavy, tanca, spevu a ujsť tak trošku pred každodennou realitou, neustálym naháňaním sa za niečím a len tak sa nechať unášať príjemnou vianočnou atmosférou, ktorá u nás zavládla. Na všetkých zúčastnených čakal veľmi pestrý program plný vianočných piesní, spevu, tanca či hry na hudobných nástrojoch. Podvečernú atmosféru si prišiel vychutnať aj pán starosta a pán farár. Rodičia mali možnosť si spolu so svojimi deťmi zhotoviť rôzne vianočné dekorácie v rámci tvorivých dielní, zároveň si pochutnať na koláčikoch a na pravom vianočnom punči, pričom sme nezabudli ani na žiakov vo forme detského punču. Samozrejme nechýbal ani vianočný obchodík, v ktorom ste kúpou výrobkov mohli a zároveň aj prispeli na potreby našich detí, za čo Vám všetci úprimne ďakujeme. Veríme, že sme touto formou aj my prispeli k vášmu spríjemneniu blížiacich sa vianočných sviatkov a očakávame Vás znova všetkých aj o rok na takomto peknom a príjemnom stretnutí ? .

Mikulášske derby

Streda - 14.12.2016 sa na škole konalo legendárne futbalové "mikulášske derby".
Hrali sa zápasy v 4 kategóriách proti ZŠ Jarovce 4.-5. ročník ( 10:7 pre Jarovce ); 6.-7. ročník ( 3:1 pre Rusovce ); 8.-9. ročník (10:0 pre Jarovce ) a dievčatá všetky vekové kategórie, ktoré sa rozišli bezgólovou remízou 0:0 .
Z našej školy získal individuálne ocenenie „najlepší hráč“, žiak 5B triedy Milan Eliáš a naša škola získala Pohár "fair play" .

Mikulášske derby 1 Mikulášske derby 2 Mikulášske derby 3

Galéria fotografií

GERULATA CUP

Štvrtok - 8.12.2016 2016 sa u nás na škole konal turnaj v stolnom tenise - GERULATA CUP, na ktorom naše žiacky skončili na druhom mieste.

GERULATA CUP 1 GERULATA CUP 2 GERULATA CUP 3

Galéria fotografií

Detská atletika

V rámci krúžku atletiky deti uz trénovali aj s novými pomôcky ktoré sme dostali od Slovenského atletického zväzu ...

Detská atletika 1 Detská atletika 2 Detská atletika 3 Detská atletika 4

Vybijaná naj. Žiakov

Naši najmladší žiaci sa zúčastnili turnaja vo vybíjanej kde zabojovali v ťažkej skúsime o postup ale žiaľ nové pravidla a veľká lopta sa podpísali na našom neúspechu ...

Vybijaná naj. Žiakov 1

Florbal

Florbal 1 Florbal 2 Florbal 3 Florbal 4 Florbal 5

Mikulášske stretnutie

mikulášske stretnutie – petržalské školy v pohybe, ktorého sa zúčastnili naše deti minulý piatok 2.12. 2016

Vložené: 05.12.2016

Mikuláš v škole 1 Mikuláš v škole 2 Mikuláš v škole 3

Galéria fotografií

Otvorené hodiny pre rodičov prvého ročníka

V našej základnej škole v prvom ročníku prebiehal dňa 16. novembra 2016 projekt, kde sú rodičia zapojení do vyučovacieho procesu počas celého jedného dňa. V 1.A triede prebiehal projekt pod názvom Cestujeme so sovičkou z rozprávky do rozprávky a v 1.B deti zase cestovali z rozprávky do rozprávky s macíkom Brumíkom. Autorom projektu je PaedDr. Beáta Valkovičová. Projekt má päť častí. Úvodný projekt prebiehal na začiatku školského roka v septembri.

Po prvom štvrťroku strávenom v škole si žiaci osvojené učivo zopakovali zážitkovou hravou formou. Žiaci s rodičmi pracovali v centrách: jazykovednom, matematickom, prírodovednom a výtvarnom. V každom centre pracovali na tému inej rozprávky. V jazykovednom so šašom, v matematickom so zvieratkami, v prírodovednom s vílou a vo výtvarnom na tému rozprávky Domček, domček, kto v tebe býva. Na záver svoje práce prezentovali zvolení radcovia kráľa Abecedára za každú skupinu. Čarovným prútikom bola otvorená brána do rozprávok na začiatku projektu a na záver bol projekt uzatvorený zatvorením brány. Deti sa veľmi tešili a húževnato pracovali. Rodičia mali možnosť priamo na jednotlivých hodinách vidieť ako deti pracujú, správajú sa, spolupracujú medzi sebou, čo všetko už vedia a aká je práca pedagóga s daným počtom detí.

Všetci sa tešíme na tretiu časť projektu a na ďalších rodičov, ktorí sa zapoja do vyučovacieho procesu ako naši spolupracovníci už v januári 2017.

Spracovala: PaedDr. Beáta Valkovičová

Vložené: 04.12.2016

Otvorené hodiny pre rodičov prvého ročníka 1 Otvorené hodiny pre rodičov prvého ročníka 2 Otvorené hodiny pre rodičov prvého ročníka 3

Galéria fotografií

Imatrikulácia prvákov

22. november 2016 bol slávnostným dňom našich prváčikov. Boli právoplatne prijatí za žiakov našej školy.

Kráľ Abecedár ich pozval do svojho kráľovstva Abeceda, aby mu pomohli zrušiť kliatbu, ktorá bola uvalená zlou čarodejnicou na princeznú Hlásku. Pozvanie prijali aj pán riaditeľ Mgr. Rastislav Kunst a pán starosta Dušan Antoš. Keď zazneli slávnostné fanfáry, celá kráľovská rodina vystúpila na pódium v sále Miestneho úradu. Sála bola krásne vyzdobená, na opone bol vysvietený hrad a pripnutý zlatý erb. Radcovia – žiaci deviateho ročníka moderovali, zabezpečovali hudbu a pomáhali s úlohami malým prváčikom. Po splnení úloh kráľ Abecedár poďakoval žiakom za zrušenie kliatby a za odmenu pasoval prváčikov za právoplatných žiakov našej základnej školy. Kráľovná pripla šerpy a princezná odovzdala imatrikulačné listy. Šerpy si prevzali aj pani učiteľky a pani vychovávateľky, Mgr. Melinda Dvorská, p. Jarmila Ďurďovičová, PaedDr. Beáta Valkovičová a p. Alena Jurčová. Všetci prváci zložili sľub a zaspievali Hymnu prvákov. Z radosti si zaspievali ďalšie piesne. Na hudobných nástrojoch ich sprevádzali žiaci II. stupňa a pán učiteľ Kamil Šebek.

Na záver si všetci zatancovali tanec Letkis.

Na tento krásny slávnostný večer plný emócií a zážitkov s kráľovskou rodinou sa nedá len tak zabudnúť a zostane v srdiečkach prváčikov veľmi dlho.

Spracovala: PaedDr. Beáta Valkovičová

Vložené: 04.12.2016

Imatrikulácia prvákov 1 Imatrikulácia prvákov 2 Imatrikulácia prvákov 3

Galéria fotografií

Halloween v Rusovciach

Streda - 26.10.2016 - Rovnako ako na iných školách, aj v ZŠ Rusovce sa počas posledných dní pred jesennými prázdninami konal Halloween. Všetci, od maličkých prváčikov až po deviatakov, prišli do školy vo veľmi zaujímavých maskách. Príjemne nás prekvapilo, že v maskách prišli dokonca aj niektoré pani učiteľky a dopomohli tým k našej halloweenskej atmosfére. Triedy boli krásne vyzdobené a žiakom ôsmeho a deviateho ročníka prišiel niečo o Halloweene povedať aj učiteľ angličtiny. Podľa môjho názoru sa tento školský Halloween podaril a dúfam, že sa uskutoční aj o rok.

Vložené: 08.11.2016

Šarkaniáda 1 Šarkaniáda 2 Šarkaniáda 3

Galéria fotografií

Šarkaniáda

Piatok - 21.10.2016 - Jeseň je čarovné ročné obdobie. Hýri prekrásnymi farbami a poskytuje priestor na šantenie v prírode. Šarkaniáda je jej neodmysliteľnou súčasťou.

Piatkového popoludnia sa už deti zo ŠKD nevedeli dočkať. Na pôde multifunkčného ihriska ich privítala pani vychovávateľka Mgr. Karolína Karácsonyiová, ktorá Šarkaniádu slávnostným príhovorom otvorila. Deti celý týždeň usilovne pracovali a tvorili šarkanov. Vyrobili nádherné šarkany, ktoré zdobili oblohu nad našou základnou školou.

Tie najzaujímavejšie šarkany boli porotou ocenené. Deti získali diplomy a sladké odmeny. Jednoduché to ale vôbec nebolo, pretože každý šarkan bol niečím jedinečný.

Ďakujeme žiakom VII.A za pomoc pri vyhodnocovaní „naj“ šarkanov.

Vložené: 04.11.2016

Šarkaniáda 1 Šarkaniáda 2 Šarkaniáda 3

Galéria fotografií

CARNUNTUM – VETERNÝ PARK - ČOKOLÁDOVŇA

V PONDELOK - 24. októbra 2016 sme sa my žiaci tried 6.A, 8. A a 9. A zúčastnili exkurzie v Rakúsku. Najskôr sme navštívili neďaleký Bad Deutsch Altenburg a dozvedeli sme sa, že toto kúpeľné mestečko je sídlom najstaršieho a najväčšieho múzea rímskych pamiatok v Rakúsku. Múzeum Carnuntinum postavili z finančnej zbierky a v roku 1904 ho otvoril cisár František Jozef I., ktorého socha v životnej veľkosti stojí v parku pred budovou.

Našou ďalšou zastávkou bola obec Petronell-Carnuntum, kde sme sa cítili ako naozajstní Rimania. V dome kupca Lucia či v paláci Villa Urbana sme mali možnosť vidieť rímske kúpele a posedieť si na krásnych pohovkách.

Po obrovskej dávke histórie sme sa presunuli do obce Prellenkirchen, kde sme navštívili Informačné centrum veternej elektrárne a nahliadli sme i do veternej turbíny. Bolo to naozaj fascinujúce.

Čerešničkou na torte bola návšteva čokoládovne v Kittsee, kde sme si mohli nielen kúpiť, ale aj priamo v predajni ochutnať dobroty, ktoré tam ponúkajú. No a potom nasledovala cesta domov.

Vložené: 02.11.2016

CARNUNTUM – VETERNÝ PARK - ČOKOLÁDOVŇA 1 CARNUNTUM – VETERNÝ PARK - ČOKOLÁDOVŇA 2 CARNUNTUM – VETERNÝ PARK - ČOKOLÁDOVŇA 3

Galéria fotografií

O Z N A M

Vážení rodičia
oznamujeme Vám, že v dňoch 28. 10. – 31. 10. 2016 počas jesenných prázdnin nebude ŠKD v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislave-Rusovciach v prevádzke.
MŠ nebude v prevádzke 31. 10. 2016 - PONDELOK
Školská jedáleň bude v prevádzke 28. 10. 2016 - PIATOK
len pre MŠ.

Začiatok prevádzky po jesenných prázdninách je 02. 11. 2016 - STREDA

Vložené: 26.10.2016

Olympijské zlato medzi nami - Ladislav a Peter Škantárovci

V PIATOK - 14.10.2016, sme v našej Základnej škole s materskou školou v Rusovciach po prvýkrát v histórii privítali držiteľov zlatých olympijských medailí, a to najaktuálnejších, z Rio de Janeira, v dvojkanoe, bratrancov Petra a Ladislava Škantárových. Všetci sa radi vraciame k výnimočným chvíľam, k medzníkom, na ktoré sme hrdí a ktoré sme schopní si neustále pripomínať. Nedávna športová olympiáda priniesla pre Slovensko aj dve zlaté medaily a jednu sadu z nich sme mali možnosť držať v ruke. Bol to pre nás neopakovateľný deň. Všetci žiaci aj učitelia sme to využili. Riaditeľ školy pán Mgr. Rastislav Kunst privítal našich hostí v telocvični školy. To, čo si pre nás pripravili nás nadchlo. Dozvedeli sme sa ako začínali so športom a o ich dlhej a kľukatej ceste, po ktorej sa dostali až na najvyšší piedestál. Na každú otázku sme dostali odpoveď. Hostia odpovedali na všetko, čo nás zaujímalo. Obidvaja potvrdili to, čo ich zdobí. Sú skromní, dobrosrdeční, nároční na seba, vnímaví k okoliu, ochotní ukázať smer, ktorým by sme sa mali všetci uberať. Stálo to za to. Mali sme možnosť vidieť ich skutočnú víťaznú loď. Niektorí žiaci v nej aj mali možnosť sedieť a nasucho si zapádlovať, oblečení vo veste s víťaznou prilbou na hlave. Poťažkali sme si zlaté medaily, zavesili aj na krk a v dobrom im závideli. Je to nesmierna inšpirácia pre mladých. Snáď aj niektorých osloví. Každý mal možnosť zvečniť si toto výnimočné stretnutie fotoaparátom alebo mobilom. Takáto chvíľa sa v živote človeka opakuje málokedy. Potešilo nás, keď nám naši športovci venovali kartičky s podpisom. Poďakovali sme im slovami pána riaditeľa, výtvarnými prácami našich menších žiakov a kvetmi našimi najstaršími žiačkami.

Škantárovci, boli ste úžasní, ďakujeme Vám.

Vložené: 21.10.2016

Olympionici Škantárovci 1 Olympionici Škantárovci 2 Olympionici Škantárovci 3 Olympionici Škantárovci 4 Olympionici Škantárovci 5 Olympionici Škantárovci 6 Olympionici Škantárovci 7 Olympionici Škantárovci 8 Olympionici Škantárovci 9 Olympionici Škantárovci 10 Olympionici Škantárovci 11

PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV

UTOROK - dňa 4.10.2016 sme sa my, žiaci 7.A. triedy zúčastnili prednášky Lovci vírusov, v rámci projektu Petržalská super škola. Na prednáške bola možnosť vidieť virológa RNDr. Boris Klempa, DrSc., ktorý pracuje vo Virologickom ústave SAV.

Dozvedeli sme sa nové informácie o rôznych vírusových ochoreniach, ktoré sú prenášané hmyzom.

Pán virológ nám porozprával ako hľadal vírusové ochorenia u drobných hlodavcov v Tanzánii.

Taktiež mali všetci zúčastnení žiaci možnosť pýtať sa otázky a naj zaujímavejšie otázky boli ohodnotené cenami.

Na záver prednášky ako spestrenie nám pustili song o ebole, na ktorom sa zasmial skoro každý Pochvalu si zaslúžia všetci naši žiaci ktorí sa zúčastnili prednášky za aktívne zapájanie sa do diskusie a vzorové spávanie.

Vložené: 13.10.2016

PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 1 PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 2 PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 3 PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 4 PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 5 PREDNÁŠKA - LOVCI VÍRUSOV 6

Majstrovstvá obvodu v st. tenise žiakov

Skončili sme druhý v 3 členej skupine. Do finále postupoval iba 1 zo skupiny. Porazili sme ZŠ Tupolevova a prehrali sme proti Gym., Pankúchova

Majstrovstvá obvodu v st. tenise žiakov 4 Majstrovstvá obvodu v st. tenise žiakov 5 Majstrovstvá obvodu v st. tenise žiakov 6 Majstrovstvá obvodu v st. tenise žiakov 7

Vložené: 21.10.2016

Hokejbalový zápas

Na prvých dvoch fotkách sú žiaci 3-4 ročníka, ktotý odohrali hokejbalový zápas proti ZŠ Gessayova. Žiaľ, prehrali sme 8:3. Na ostatných fotkách v telocvični su žiaci druhého ročníka ktorý vyhrali nad žiakmi ZŠ Holíčska 4:1.

Hokejbalový zápas 4 Hokejbalový zápas 5 Hokejbalový zápas 6 Hokejbalový zápas 7 Hokejbalový zápas 8

Vložené: 21.10.2016

ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE

Správa z podujatia

Školský atletický klub pri ZŠ Tupolevova usporiadal dňa 18.10.2016 atletickú súťaž – Školský atletický míting pre žiakov petržalských základných škôl o Putovný pohár starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zúčastnili žiaci 7 petržalských škôl a ZŠ Vývojová z Rusoviec, ktorí súťažili v atletických disciplínach v behu na 60 m, 600 m, skoku do diaľky a atraktívnom štafetovom behu na 4 x 60 m. Účastníkov privítal predseda Komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka Michal Vičan, ktorý poprial súťažiacim veľa úspechov v súťažiach. Ako sa súťažiacim darilo si môžete pozrieť vo výsledkovej listine a tiež na fotografiách z mítingu na stránke www.petrzalka,sk .

Naši,žiaci sa snažili dievčatá boli úspešnejšie, chlapcom sa nedarilo až toľko aj s toho dôvodu že boli mladší ako ich súperi z iných petržalkých škol .... získali sme 3x 3 miesto.

Prvá foto Simona Koňařiková 3 miesto skok do diaľky

Druhé foto Vanesa Staršicová 3 miesto 600m beh

Tretia foto Nina Tahy 3 miesto 60 m beh

ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE 1 ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE 2 ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE 3 ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE 4 ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE 5 ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE 6 ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE 7 ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE 8 ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE 9 ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE 10 ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING V PETRŽALKE 11

Vložené: 21.10.2016

PROJEKT - Bezpečnosť na cestách a železnici u nás v škole

STREDA - 28. septembra 2016 sa konal u nás v Základnej škole s materskou školou projekt Bezpečnosť na cestách a železnici pod vedením PaedDr. Beáty Valkovičovej. Projektu sa zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka.

PaedDr. Beáta Valkovičová poukázala hravým zážitkovým spôsobom prostredníctvom dvoch veľmi pútavých a poučných príbehov o dvoch chlapcoch aký je vzácny život, ako si ho chrániť dodržiavaním pravidiel cestnej a železničnej premávky. Žiaci boli oblečení vo farbách semaforu. Získali veľké množstvo nových vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy ako chodci, pri jazde na bicykli, na kolobežke, na korčuliach. Vysvetlené mali prečo je nebezpečné hrať sa na koľajniciach, železničnom priecestí a na ceste. Veľká vďaka patrí aj príslušníkovi PZ odboru Dopravnej polície, ktorý svojimi skúsenosťami z praxe obohatil náš projekt. Na záver projektu si žiaci pozreli na interaktívnej tabuli krátky príbeh o Oliverovi, ktorý hazardoval vlastným životom hrou na koľajniciach. Z tohto skvelého projektu si žiaci odniesli nielen bohaté vedomosti, ale aj vodičský preukaz, sladkú odmenu, reflexný pás, DVD zo ŽSR a knižky z MŠ SR vydané vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Lidl v Nadácii Pontis.

Projekt pokračoval v Školskom klube detí pod vedením p. Gabriely Šemšejovej. Popoludnie bolo zamerané na prvú pomoc. Život je len jeden a často pri nešťastiach a úrazoch rozhodujú sekundy, preto by mal každý vedieť ako pomôcť zraneným osobám. Pod odborným vedením zdravotnej sestry p. Ďorďovej sa žiaci stali na chvíľu súčasťou Krajiny záchranárov a osvojili si základné vedomosti a postupy prvej pomoci. Po absolvovaní kurzu si všetci žiaci prevzali diplomy.

Veríme, že sa nám všetkým podarilo v deťoch zanechať pocit zodpovednosti a dôležitosti ochrany svojho života a zdravia, keďže sú denne účastníkmi cestnej premávky.

PROJEKT - Bezpečnosť na cestách a železnici u nás v škole 1 PROJEKT - Bezpečnosť na cestách a železnici u nás v škole 2 PROJEKT - Bezpečnosť na cestách a železnici u nás v škole 3 PROJEKT - Bezpečnosť na cestách a železnici u nás v škole 4 PROJEKT - Bezpečnosť na cestách a železnici u nás v škole 5 PROJEKT - Bezpečnosť na cestách a železnici u nás v škole 6 PROJEKT - Bezpečnosť na cestách a železnici u nás v škole 7 PROJEKT - Bezpečnosť na cestách a železnici u nás v škole 8 PROJEKT - Bezpečnosť na cestách a železnici u nás v škole 9 PROJEKT - Bezpečnosť na cestách a železnici u nás v škole 10

Vložené: 11.10.2016

Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa

PIATOK - 23.septembra 2016 sa v našej škole konal výchovný koncert pre žiakov prvého stupňa v podaní ľudovej hudby Fidlikanti, ktorá bola zoskupením dvoch profesionálnych hudobníkov. Hudobníci spolu pôsobia v rôznych známych hudobných telesách.

Pod vedením Mgr. art. Jozefa Lednického predviedli hudobne špičkové predstavenie Slovenskej folklórnej tvorby.

Žiaci stíchli už pri prvých tónoch spevu, hre na husliach a na tradičnej fujare. Hravou formou žiakom hudobníci predstavili rôzne hudobné nástroje ako je koncovka, píšťalka aj drumbľa. Všetci spoločne si zaspievali známe ľudové piesne a naučili sa typický ľudový tanec – Čapáš. Žiaci sa oboznámili, že k husliam neoddeliteľne patrí aj slák, ktorý má štetinky z konského chvosta.

Na záver muzikanti pozvali deti, ktoré uhádli hudobnú hádanku, k cimbalu a dovolili im zahrať na tomto už dosť vzácnom hudobnom nástroji.

Žiaci boli počas celého koncertu v interakcii aktívni a pozorne prijímali informácie, ktoré im prišli takouto formou sprístupniť profesionálni hudobníci.

Veríme, že to pre nich nebola len hodina hudby a spevu, ale že toto hudobno-motivačné vystúpenie malo pre nich hlbšiu výpovednú hodnotu, pretože hudba povznáša, hudba rozjasňuje tvár a hudba vytvára dobrú náladu.

Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 1 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 2 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 3 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 4 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 5 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 6 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 7 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 8 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 9 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 10 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 11 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 12 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 13 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 14 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 15 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 16 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 17 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 18 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 19 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 20 Výchovný koncert na ľudovú nôtu pre žiakov I. stupňa 21

Vložené: 11.10.2016

Pozvánka

Vážení rodičia,
ako predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Vývojová, si Vás dovoľujem pozvať na plenárnu schôdzu, ktorá sa bude konať v pondelok 10.10.2016 o 17:30 hod. v telocvični ZŠ.

Program:
Voľba členov do Rady školy za rodičov 1. a 2. stupňa ZŠ.

Týmto zároveň vyzývam rodičov, ktorí majú záujem kandidovať do Rady školy, aby svoju žiadosť doručili písomne do 7.10.2016 na riaditeľstvo ZŠ.

Za Vašu účasť na plenárnej schôdzi Vám vopred ďakujem.

S pozdravom
Mgr. Igor Bugár

Vložené: 04.10.2016

Olympijsky deň detí v ŠKD v novom školskom roku 2016/2017

STREDA - 21. septembra 2016 sa uskutočnila v areáli našej školy prvá športová olympiáda pre deti ktoré navštevujú školský klub. Tejto olympiády sa zúčastnili, tento krát žiaci 1. a 2. ročníkov.

Na začiatku slávnostného otvorenia detskej olympiády pani vychovávateľka G. Šemšejová oboznámila deti s históriou a so šiestimi hlavnými symbolmi olympiády. Po slávnostnom úvode a zavesení olympijskej vlajky do priestorov multifunkčného ihriska sa deti rozdelili do skupín a rýchlo sa rozbehli na päť rôznych športových stanovíšť.

Súťažilo sa v týchto disciplínach:

 • prekážkový beh
 • hádzanie loptičky na cieľ
 • skákanie s loptou držanou medzi nohami
 • nosenie loptičky na tenisovej rakete
 • hádzanie krúžkov na stanovený cieľ

Každé súťažiace dieťa, ktoré sa zúčastnilo súťaží obdržalo po skončení olympiády olympijskú medailu a sladkú odmenu. Pochvalu si zaslúžia žiaci a žiačky ôsmeho aj deviateho ročníka, ktorí pomáhali pri organizácií disciplín na jednotlivých stanovištiach. Takto funguje spolupráca na našej škole medzi staršími a mladšími žiakmi.

Olympijsky deň detí v ŠKD 1 Olympijsky deň detí v ŠKD 2 Olympijsky deň detí v ŠKD 3 Olympijsky deň detí v ŠKD 4 Olympijsky deň detí v ŠKD 5 Olympijsky deň detí v ŠKD 6 Olympijsky deň detí v ŠKD 7

Vložené: 28.09.2016

Rodičovské združenie pre ZŠ

Dňa 12.9.2016 sa uskutoční rodičovské združenie pre 1.stupeň ZŠ.

O 17.00h začne plenárna časť v telocvični školy a po skončení bude pokračovať v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov s triednymi učiteľmi.

Dňa 13.9.2016 sa uskutoční rodičovské združenie pre 2.stupeň ZŠ.

O 17.00h začne plenárna časť v telocvični školy a po skončení bude pokračovať v kmeňových triedach jednotlivých ročníkov s triednymi učiteľmi.

Vložené: 07.09.2016

 

 

Archív:

Čo sme robili v roku 2016/2017

Čo sme robili v roku 2015/2016

Čo sme robili v roku 2014/2015

Čo sme robili v roku 2013/2014

Čo sme robili v roku 2012/2013

Čo sme robili v roku 2011/2012

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ZÁKLADNÁ ŠKOLA   |   MATERSKÁ ŠKOLA   |   KONTATY
Základná škola s Materskou školou, Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Stránku vytvorila firma EasyTech, s.r.o., grafika: © 2009 Ing. Martin Rimbala, redakčný systém na mieru: © 2009 Bc. Rastislav Kevický, KEVAR®

Seo servis